Grondsoort

Het is van groot belang om goed rekening te houden met de grondsoort. Houd je aan het advies van de kweker en bedenk dat zandgrond eenvoudig kan uitdrogen, en dat kleigrond veelal nat is. Eenjarige bloemen willen graag dat de grond tot ca. 10 cm diep een beetje vochtig aanvoelt (let op: een beetje vochtig, niet nat). Een tip: haal eerst een spa-diepte zand weg op de plek waar je bloemzaad wilt zaaien en vervang dit door bemeste tuinaarde vermengd met compost. Hierdoor maak je de grond goed water vasthoudend. In kleigrond kun je de toplaag vermengen met zand.

Lavameel

Lavameel is een natuurlijke bodemverbeteraar, meststof, werkt tegen schimmels en insectenvraat.

Hieronder 4 toepassingsmogelijkheden.

1. Lavameel als doeltreffende meststof

Het woord lavameel mag je vrij letterlijk nemen. Dit natuurlijke product bestaat namelijk uit fijngemalen vulkanisch gesteente dat uit een vulkanisch actief gebied komt. Het Eifelgebied in Duitsland is hier een courant voorbeeld van.
 
Die vulkanische oorsprong garandeert een uitstekend gehalte aan silicium, wat ervoor zorgt dat je planten andere voedingsstoffen (zoals fosfor) beter kunnen opnemen. Lavameel kan je dus beschouwen als indirecte meststof. Zo kan je rekenen op een positief effect op de groei en opbrengsten van je plant.

2. Lavameel als vervanger van kalk

Als de pH-waarde van de bodem te laag is, dan is je bodem licht tot zwaar verzuurd. In dat geval raden we aan dat je pH-verhogende bodemverbeteraars toevoegt, zoals kalk.
Een belangrijke kanttekening hierbij is dat kalk ook enkele spoorelementen onttrekt uit de bodem, zoals mangaan. We beschouwen bekalking dan ook als een valabele, zij het tijdelijke, oplossing voor de bodemvruchtbaarheid.
Daartegenover staat dat lavameel net spoorelementen zal toevoegen aan de bodem EN een pH-verhogende werking heeft. The best of both worlds!

Tip: strooi geen lavameel op zuurminnende planten zoals rhododendron, azalea, heide of blauwe hortensia!
 

3. Schimmels voorkomen met behulp van lavameel

Lavameel kan ingezet worden als schimmelwerend middel, door het te verstuiven op de bladeren van de plant. Hiervoor gebruik je best een verstuiver, want met de hand zal je niet hetzelfde resultaat bereiken. Door lavameel te verstuiven, zal vocht onttrokken worden van het blad, waardoor schimmels minder kans krijgen om zich te manifesteren. 

De plant zal van nature al een laagje silicium afzetten op het blad als er zich een schimmelinfectie voordoet. In feite help je de plant dus een handje door extra silicium toe te voegen. Een natuurlijke oplossing voor een natuurlijk probleem!
 

4. Lavameel jaagt insecten de stuipen op het lijf

Wist je dat lavameel een fysieke barrière vormt tegen insecten? Door de ruwe textuur, drogen de insecten uit en worden ze ook verwond. We raden aan om volledig het blad te bestuiven, want ook onderaan het blad zullen die vervelende insecten zich vaak nestelen. 🚫🐛🪳

Tip: verstuif het lavameel best s'avonds op een vochtig blad, anders riskeer je om nuttige insecten zoals bijen en hommels te hinderen. Het poeder blijft trouwens beter kleven op een vochtig blad (bv. na een regenbui) en als er weinig wind is.

Ook bij deze methode moeten we een kanttekening maken, namelijk dat de verstuiving van lavameel enkel als preventieve oplossing mag beschouwd worden. Best zet je het lavameel samen in met feromoonvallen, als je insectenplagen volledig wil voorkomen. Indien je alreeds last hebt van een heuse insectenplaag, dan zijn nuttige insecten beter geschikt om die ongewenste beestjes te verwijderen.